Başlıksız Belge R-T-S Online Rezerve Takip Sistemi

R-T-S
 Online
Rezervasyon Takip Program
En uygun Fiyatlı Online Rezervasyon Programı
Anasayfa Demo kullan Fiyatlar Rezervasyon programı Ekran Resimleri İletişim

Üyelik Sözleşmesi

1. Tanımlamalar

Aşağıdaki sözleşmede, Yildiz Yazilim Hizmetleri tarafından işletilen www.rezervesistemi.com adresindeki hizmetlerden yararlanan özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kurum bundan böyle Kurumsal Üye olarak anılacaktır.


2. Sözleşmenin Onaylanması

RezerveSistemi' ne Kurumsal Üye olabilmek için Kurumsal Üyelik Formu'nun doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan Kurumsal Üye kayıtsız şartsız taahhüt eder RezerveSistemi üyesi olabilmek için Kurumsal Üyelik Formu' nu doldurmanız gereklidir. Kurumsal Üye, Kurumsal Üyelik Formu' nu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren RezerveSistemi sözleşmesine uymayı kayıtsız şartsız taahhüt etmiş kabul edilir. RezerveSistemi, SÖZLEŞME 'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.


3. Hizmetlerin Tanımı

RezerveSistemi sözleşmesini onaylayan Kurumsal Üye;
 • İnternet ortamında rezervesistemi.com sitesinden RTP (Rezerve Takip programı)'nın tüm özelliklerini kullanabilecektir.
 • Rezervasyon Aldığı Konuklarına rezervesistemi.com sitesi üzerinden SMS ve e-posta yolu ile bilgilendirme yapabilecektir.

4. Kurumsal Üye'nin yükümlülükleri

Kurumsal Üye RezerveSistemi servislerinden yararlandığı sırada,
 • Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
 • RezerveSistemi tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının RezerveSistemi'e ait olduğunu,
 • RezerveSistemi servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, RezerveSistemi ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve RezerveSistemi'ün bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
 • Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan RezerveSistemi' ün sorumlu olmayacağını,
 • RezerveSistemi' de sunulan hizmetlere RezerveSistemi tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda RezerveSistemi'ün uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
 • Kurumsal Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü RezerveSistemi'nin sorumlu olmayacağını,
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
 • Diğer Kurumsal Üyelerin servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
 • RezerveSistemi servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile Kurumsal Üye' nin rızası dahilinde olduğunu, Kurumsal Üye bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı RezerveSistemi'den tazminat talep etmemeyi,
 • Kurumsal Üye www.rezervesistemi.com internet sitesinde alacağı hizmetler karşılığında ödemeyi RezerveSistemi 'e kredi kartı veya EFT/havale suretiyle ödemesi gerektiğini,
 • RezerveSistemini'nin, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde RezerveSistemi'nin gerekli müdahalelerde bulunma ve Kurumsal Üye'yi servis dışına çıkarma ve Kurumsal Üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
 • RezerveSistemi'nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
 • Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
 • Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
 • Üye 'Kurumsal Üye' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
Kabul ve taahhüt etmiştir.

5. RezerveSistemi'ne verilen yetkiler


 • RezerveSistemi herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı RezerveSistemi'ün üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • RezerveSistemi' ün tamamıyla kontrolü dışında olmak üzere, internet kullanımından (Türk Telekom' dan kaynaklanan teknik sorunlar, elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi olaylardan dolayı) bazı sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, RezerveSistemi'ün üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • RezerveSistemi kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • RezerveSistemi, Kurumsal Üye onayı olmadan RezerveSistemi bünyesinde, sadece Kurumsal Üye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunabilir.
 • RezerveSistemi Kurumsal Üye'nin her türlü ve tüm veri bilgisini (örnek: Kurumsal Üyenin Müşteri bilgileri v.s.) 3.şahıs veya kuruluşlarla paylaşmayacağını ve bunları dağıtmayacağını taahhüt eder.
 • RezerveSistemi'de Kurumsal Üye'ye verilen servisin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü RezerveSistemi' e aittir.
 • RezerveSistemi ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

6. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

 • Bu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre uygulanacaktır.
 • Bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda hakkında hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu' nun ilgili hükümleri uygulanır.

7. Yürürlük

Kurumsal Üye üyelik formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

8. Fesih

 • Kurumsal Üye RezerveSistemi' nden almış olduğu hizmet karşılığında yapması gereken ödemeleri zamanında yapmaması halinde.
 • Kurumsal Üye sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde.
RezerveSistemi bu sözleşmeyi sona erdirebilir.